Polityka prywatności

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w serwisie dCamera.pl sporządzone zostało przez administratora serwisu i jest potwierdzeniem dostrzegania problemów ochrony prywatności w serwisach internetowych. Poniżej publikujemy zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach praktykowane przez serwis dCamera.pl

Serwis dCamera.pl ogranicza zbieranie informacji o użytkownikach i późniejsze ich wykorzystanie do niezbędnego minimum, wymaganego w celu podnoszenia efektywności działań serwisu.

W przypadkach badań ankietowych lub formularzy kontaktowych uzyskujemy informacje o naszych użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej. Informacje te wykorzystywanej są przez Redakcję wyłącznie w celu kontaktu z użytkownikami i w żadnym wypadku nie jest udostępniana osobom trzecim.

W serwisie wykorzystuje się również adresy IP użytkowników, które służą przede wszystkim do celów diagnostycznych i pomiaru ruchu w serwisie dCamera.pl. Dane te nie są w żaden sposób przetwarzane w celach marketingowych, nie są łączone w inne dane, poza modułami statystycznymi i nie są udostępniane osobom trzecim.

W celach marketingowych tworzone są zestawienia informacji uzyskiwane z modułów statystycznych i ankietowych, które prezentowane są osobom trzecim. Dane takie nie zawierają, żadnych precyzyjnych (adresy IP, adresy e-mail, dane teleadresowe) o użytkownikach serwisu dCamera.pl.

Serwis dCamera.pl sporadycznie wykorzystuje również pliki „cookies”, które mają na celu usprawnienie korzystania z serwisu internetowego. Informacje zawarte w tych plikach przechowywane są na komputerze użytkownika i jedynie odczytywane przez serwis przy ponownym łączeniu. Wyłącznie obsługi plików „cookis” w komputerze użytkownika nie pozbawia internauty możliwości korzystania z serwisu.

Serwis dCamera.pl umożliwia kontakt z Redakcją za pośrednictwem konta poczty e-mail. Dane przekazane przez użytkowników w wiadomości wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji z użytkownikami.

Serwis dCamera.pl prowadzi również konkursy w których uczestnik zobowiązany jest do podania pełnych danych teleadresowych w celu kontaktu (np. przekazania nagrody). Dane te gromadzone są wyłącznie do celów kontaktowych z uczestnikami konkursu. Część danych, kontaktowych jest upowszechnianych w ogłoszeniu wyników, ale tylko w takim zakresie na jaki zgodzi się uczestnik konkursu. Dane te nie są przechowywane i po zakończeniu konkursu są usuwane.

Serwis dCamera.pl nie emituje informacji chronionych przed osobami niepełnoletnimi i z tego powodu nie monitoruje wieku użytkowników odwiedzających serwis. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji bez wiedzy prawnych opiekunów.

Redakcja serwisu dCamera.pl posiada wszelkie środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych naszych użytkowników. Tym samym zobowiązujemy się chronić dane przekazane nam przez naszych użytkowników w wyniku różnych form kontaktu z redakcją serwisu dCamera.pl.

Z danych teleadresowych udostępnianych redakcji korzysta wyłącznie administrator serwisu dCamera.pl na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).