Powiat Strzelecki Jesienią
◄ Powróć

Powiat Strzelecki Jesienią

ogólnopolski 
 
 30 październik 2017 00:00

Celem konkursu adresowanego do fotografów - amatorów jest wzbudzenie zainteresowania Powiatem Strzeleckim w woj. opolskim oraz pokazanie na fotografii najciekawszych, najbardziej interesujących, wyjątkowych, nierzadko magicznych i wzbudzających zachwyt miejsc znajdujących się w granicach Powiatu Strzeleckiego. Po poprzednich edycjach - Powiat Strzelecki Zimą i Powiat Strzelecki Latem przyszedł czas na Powiat Strzelecki Jesienią. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 5 zdjęć. Fotografie składane do konkursu mogą przedstawiać m.in.: elementy architektury i krajobrazu znajdującego się wyłącznie w granicach Powiatu Strzeleckiego i muszą być wykonane w czasie trwania konkursu. 

Fotografie zgłoszone do Konkursu powinny być złożone bezpośrednio w siedzibie Organizatora do 30 paź- dziernika 2017 r. do godziny 16.00 lub przesłane drogą pocztową w formie papierowej w formacie minimum 14cmx21cm (mile widziany format większy) oraz w wersji elektronicznej, o długości krótszego boku nie mniejszej 2492 px, na nośniku CD lub DVD w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Powiat Strzelecki Jesienią” na adres: 

 

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich 

ul. Dworcowa 23 

47-100 Strzelce Opolskie

 

Nagrody 

Komisja Konkursowa spośród nadesłanych prac wybierze trzy, które zostaną nagrodzone. Nagrodami w konkursie będą sprzęt i akcesoria fotograficzne.

 

Regulamin konkursu 

Karta zgłoszenia

Oświadczenie

 

Źródło: centrum-kultury.eu

 


 
 

Dostępne terminy

  • 30 październik 2017 00:00