Sztuka Natury 2017
◄ Powróć

Sztuka Natury 2017

ogólnopolski 
 
 16 październik 2017 00:00

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Sztuka Natury”. Konkurs organizowany jest w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” Toruń 2017. Konkurs ma charakter otwarty, a tematyka prac musi dotyczyć przyrody. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 zdjęć w formie cyfrowej. Zgłaszane fotografie muszą posiadać rozdzielczość minimum 8 milionów pikseli, proporcje boków 3:2 zdjęcia,orientacje poziomą. Pliki muszą być zapisane w formacie JPG bez kompresji  lub TIF, prace należy przesłać na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia.

Zgłoszenia zgodne z regulaminem konkursu należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 16 października 2017 r. (decyduje data wpływu) w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu, ul. Bydgoska 7, 87 – 100 Toruń,  z dopiskiem: „Sztuka Natury”. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego w Toruniu w grudniu 2017 r. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” Toruń 2017.

 

Regulamin konkursu 

 

Źródło: sztukanatury.pl

 


 
 

Dostępne terminy

  • 16 październik 2017 00:00