7. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny
◄ Powróć

7. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny

ogólnopolski 
 
 18 październik 2017 00:00

Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt.: „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny”. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i adresowany jest do pasjonatów fotografii w dwóch kategoriach wiekowych: do 19 lat i od 20 lat wzwyż. Celem konkursu jest zainteresowanie, w szczególności młodych ludzi, poznaniem przyrody Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny, uwrażliwienie na jej piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Konkurs jest objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody. Patronat artystyczny nad imprezą objął Związek Polskich Fotografów Przyrody, natomiast patronat medialny zapewniły TVP 3 Rzeszów i Gazeta Bieszczadzka.

Tematem konkursu jest przedstawienie bogactwa przyrodniczego i krajobrazowego Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny, jego różnorodności biologicznej jako opowieści o życiu i procesach, które to życie podtrzymują. Jeden autor może przedstawić maksymalnie 4 prace w postaci pojedynczych zdjęć lub zestawów (maksymalnie 3 zdjęcia w zestawie). Każdy zestaw liczony jest jako jedna praca. Jury zastrzega sobie prawo do wyboru pojedynczych zdjęć z zestawu. Prace konkursowe należy przesłać w dwóch wersjach: odbitki i wersji elektronicznej. Odbitki konkursowe muszą być wykonane w formacie min. 15 cm x 21 cm. Prace w wersji elektronicznej należy zapisać na płycie CD lub DVD w oryginalnej rozdzielczości w postaci plików JPG (bez kompresji) lub TIFF (optymalnie). Wielkość zdjęć powinna być wystarczająca do wykonania powiększeń na wystawę (rozdzielczość minimum 3000 pikseli po dłuższym boku).

 

W konkursie przewidziano następujące nagrody w każdej z dwóch kategorii wiekowych ufundowane ze środków dotacji WFOŚiGW i BdPN: 

- Miejsce I –III nagrody rzeczowe (sprzęt fotograficzny i książki o tematyce przyrodniczej i fotograficznej) 

- Wyróżnienia – książki o tematyce przyrodniczej i fotograficznej Ponadto: 

- Każdy autor prac zakwalifikowanych do wystawy otrzyma katalog wystawy. 

- Każdy uczestnik wernisażu otrzyma katalog wystawy.

 

Prace konkursowe należy wysyłać w terminie od 1 września do 18 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ul. Bełska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne, z zaznaczeniem „Konkurs fotograficzny”.

 

Regulamin konkursu 

Formularz zgłoszenia do konkursu 

 

Źródło: bdpn.pl

 


 
 

Dostępne terminy

  • 18 październik 2017 00:00