Świątynie Lublina – Miasta Zgody Religijnej
◄ Powróć

Świątynie Lublina – Miasta Zgody Religijnej

miedzynarodowy 
 
 31 sierpień 2017 00:00

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz
Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Świątynie Lublina – Miasta Zgody Religijnej”.
Konkurs fotograficzny „Świątynie Lublina – Miasta Zgody Religijnej” jest imprezą towarzyszącą Międzynarodowemu Kongresowi Ekumenicznemu - „Lublin - Miasto Zgody Religijnej”, odbywającemu się w dniach od 29 do 31 października 2017r. Zamierzeniem konkursu jest prezentacja osiągnięć twórczych w fotografii ukazującej piękno architektury, rzeźby, malarstwa świątyń lubelskich a także tradycję i liturgię trzech wyznań chrześcijańskich:
katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego, prezentowanych podczas kongresu.

Konkurs ma charakter otwarty. Każdy uczestnik może nadesłać maksimum 5 zdjęć. Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej /CD lub DVD/ format min 20x30 cm, 300dpi, tif lub jpg. Dopuszczalne są zdjęcia na papierze w formacie min. 20x30 cm. Technika prac dowolna.
O werdykcie jury każdy uczestnik konkursu powiadomiony zostanie w terminie do 5 września br.
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 sierpnia 2017 roku
na adres:
Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne
imEdwarda Hartwiga
ul. Dolna Panny Marii 3,
20-010 Lublin

Nagrody:
Jury dokona wyboru 6 zdjęć w tym:
- nagroda pierwsza – aparat fotograficzny w cenie do 2.000 zł
- nagroda druga – aparat kompaktowy w cenie do 1.000zł
- nagroda trzecia – dysk zewnętrzny w cenie do 500 zł
- trzy wyróżnienia – albumy fotograficzne i inne drobne upominki

Regulamin konkursu

Źródło: ltf.org.pl


 
 

Dostępne terminy

  • 31 sierpień 2017 00:00