Foto-Eko 2017
◄ Powróć

Foto-Eko 2017

ogólnopolski 
 
 20 sierpień 2017 00:00

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zaprasza do udziału w  Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2017. Konkurs organizowany jest rokrocznie od 25 lat. Z kilkudziesięciu najlepszych prac nadsyłanych na konkurs powstaje wystawa pokonkursowa, która udostępniana jest głównie szkołom z województwa wielkopolskiego. Wystawa ma charakter edukacyjny, zapoznaje z rodzimymi gatunkami roślin i zwierząt oraz pięknem polskich krajobrazów. Rokrocznie „Salamandra” otrzymuje od nauczycieli informacje o niezwykle pozytywnym odbiorze wystaw pokonkursowych FOTO-EKO przez uczniów. Ich reakcje świadczą o osiąganiu głównego celu prezentacji wystawy w szkołach – uwrażliwieniu na przyrodę.

W tym roku po raz drugi prace konkursowe przyjmowane są poprzez serwis foto-kurier.pl.

 

Nagrody:

- W Konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace, którym jury przydziela pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przyznawane są ponadto wyróżnienia. Jury może wyróżnić dowolną liczbę prac. W szczególnych przypadkach jury może zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale miejsc i nagród w Konkursie. 

- Laureaci I, II i III miejsca sami dokonują wyboru nagród w ramach określonych przez PTOP „Salamandra” kwot (I miejsce – 700 zł, II miejsce – 650 zł, III miejsce – 600 zł), w sposób, który zostanie opisany w liście przesłanym do laureatów wraz z informacją o wynikach Konkursu. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają nagrody niespodzianki (m.in. publikacje przyrodnicze).

 

Weź udział w konkursie

Regulamin konkursu 

 

Źródło: salamandra.org.pl

 


 
 

Dostępne terminy

  • 20 sierpień 2017 00:00