Kierunek Miasto | Ludzie/portrety
◄ Powróć

Kierunek Miasto | Ludzie/portrety

ogólnopolski 
 
 31 lipiec 2017 00:00

Stowarzyszenie Starówka Razem z Olsztyna zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Kierunek Miasto”. Zadaniem konkursowym jest sporządzenie przez fotografii nawiązujących do poniższych kategorii konkursowych o wymiarach dłuższego boku 1800 px i jakości 300 DPI. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia fotografii w dwóch wariantach: 

- do 3 fotografii na kategorię, 

- fotoreportażu zawierającego od 3 do 5 fotografii.

Spośród nadesłanych fotografii Organizator wybierze po 2 Laureatów (podkategoria: do 26 lat/powyżej 26 lat) w każdej z następujących kategorii tematycznej: 

1. Sport – termin nadsyłania prac do 30 czerwca 2017 r.

2. Ludzie/portrety  – termin nadsyłania prac od 1 lipca do 31 lipca 2017 r.

3. Warmia i Mazury  – termin nadsyłania prac od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r.

4. Olsztyńska starówka – termin nadsyłania prac od 1 września do 30 września 2017 r.

5. Przyroda – termin nadsyłania prac od 1 października do 30 października 2017 r.

6. Kategoria Finałowa – termin nadsyłania prac od 1 listopada do 30 listopada 2017 r.

 

Aby zgłosić prace do konkursu należy skorzystać z formularza na stronie organizatora i przesłać spakowane pliki w terminie obowiązującym dla danej kategorii tematycznej. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. Do wygrania nagrody o łącznej wartości 3000zł.

 

Weź udział w konkursie

Regulamin konkursu 

 

Źródło: starowkarazem.pl


 
 

Dostępne terminy

  • 31 lipiec 2017 00:00