21. Biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu REMIS
◄ Powróć

21. Biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu REMIS

miedzynarodowy 
 
 31 sierpień 2017 00:00

Ostrowskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w 21. Biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu REMIS. Biennale ma na celu prezentację technik fotograficznych uznawanych za „szlachetne” oraz prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera. 

W Biennale mogą uczestniczyć wszyscy fotografujący zgłaszając prace w następujących kategoriach: I - techniki fotograficzne „szlachetne”, II - cyfrowe przetworzenie obrazu fotograficznego. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii, prace mogą być nadesłane jako zdjęcia pojedyncze oraz jako zestawy składające się z maksymalnie pięciu zdjęć i będą one traktowane jako jedna pojedyncza praca.  Prace powinny mieć format: - w I kategorii od 18 x 24 cm do 100 x 70 cm - w II kategorii od 20x30 cm w postaci wydruku na papierze. Materiałem wyjściowym w kategorii II (drugiej) jest fotografia tradycyjna lub fotografia wykonana metodą cyfrową. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty uczestnictwa - uczestnicy z Polski – 40, 00 PLN, uczestnicy z zagranicy – 40 Euro. Prace przygotowane na konkurs należy nadsyłać do 31 sierpnia 2017 (decyduje data stempla pocztowego), na adres: 

 

Ostrowskie Centrum Kultury 

ul. Wolności 2 

63 - 400 Ostrów Wielkopolski 

z dopiskiem „REMIS”

 

Nagrody: 

Jury zakwalifikuje spośród wszystkich nadesłanych prac, prace do wystawy pokonkursowej. Przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia: 

- GRAND PRIX - 1.200 zł 

- cztery równorzędne wyróżnienia - po 900,00 zł

 

Regulamin konkursu 

Formularz zgłoszenia do konkursu 

 

Źródło: ockostrow.pl

 


 
 

Dostępne terminy

  • 31 sierpień 2017 00:00