Na morzu i na lądzie — nowoczesne oblicza górnictwa
◄ Powróć

Na morzu i na lądzie — nowoczesne oblicza górnictwa

ogólnopolski 
 
 15 09 2017 00:00

Wyższy Urząd Górniczy oraz Fundacja „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Na morzu i na lądzie — nowoczesne oblicza górnictwa”. Głównym celem konkursu jest promocja współczesnych rozwiązań technicznych w przemyśle wydobywczym, nowoczesnej infrastruktury górniczej oraz górnika - nowoczesnego człowieka przyszłości.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz obywatelstwo polskie. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

 

Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika następuje poprzez przesłanie do 15 września 2017 r. (decyduje data wpływu do siedziby Wyższego Urzędu Górniczego, potwierdzona pieczęcią wpływu do Kancelarii Głównej Wyższego Urzędu Górniczego) wypełnionego i podpisanego zgłoszenia konkursowego oraz w formie cyfrowej zgłoszonych do konkursu fotografii na adres: 

 

Gabinet Prezesa

Wyższy Urząd Górniczy 

Księcia Józefa Poniatowskiego 31

40-055 Katowice

 

Nagrody:

-  I miejsce – 2000 zł

- II miejsce – 1500 zł

- III miejsce – 1000 zł

 

Regulamin konkursowy 

Dokumenty konkursowe 

 

Źródło: wug.gov.pl

 


 
 

Dostępne terminy

  • 15 09 2017 00:00