11. Śladami Leona Wyczółkowskiego
◄ Powróć

11. Śladami Leona Wyczółkowskiego

ogólnopolski 
 
 30 11 2017 00:00

Przed nami kolejna XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego”. Tegorocznym tematem przewodnim konkursu będą ludzie.

W twórczości Leona Wyczółkowskiego tytułowi ludzie to przyjaciele, osoby, które spotykał na swej drodze, ale również te, których nie miał przyjemności poznać osobiście. Artysta zajmował się człowiekiem, jako samodzielnie występującym, ale bezimiennym studium, tworząc typy ludowe, układając postaci w grupy, tworząc sceny rodzajowe: „Gdy Wyczół rysuje człowieka, wyjmuje go przeważnie z otoczenia, w którym ten występuje. Ważny jest człowiek i nic poza nim. Krajobraz ogranicza się do kilku ledwie zaznaczonych linii”.

Konkurs przeznaczony jest dla osób nie zajmujących się zawodowo fotografią. W konkursie brak ograniczeń wiekowych, przy czym uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych: do 16 lat, powyżej 16 lat.  Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu, czyli z twórczością Leona Wyczółkowskiego. Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi max. 5 prac o wymiarach min. 15 x 21 cm i mak. 30 x 40 cm. Zgłoszenie zgodne z regulaminem należy przesyłać w terminie do 30 listopada 2017 r. drogą pocztową na adres:

 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz

z dopiskiem: Konkurs

 

Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród w terminie do 31 grudnia 2017 r. Lista nagrodzonych osób będzie dostępna na stronie internetowej Muzeum - www.muzeum.bydgoszcz.pl.

 

Nagrody organizatora konkursu w grupach wiekowych:

- pierwsza nagroda – 600,00 zł

- druga nagroda – 500,00 zł 

- trzecia nagroda – 400,00 zł 

- przewidziano również po 3 wyróżnienia w grupach wiekowych.

 

Regulamin konkursu 

Formularz zgłoszenia do konkursu 

 

Źródło: muzeum.bydgoszcz.pl

 


 
 

Dostępne terminy

  • 30 11 2017 00:00