Tylko jedno zdjęcia
◄ Powróć

Tylko jedno zdjęcia

miedzynarodowy 
 
 18 09 2017 00:00

Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Tylko jedno zdjęcie”. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących amatorów i profesjonalistów z całego świata. Uczestnik może zostać odrzucony jeżeli organizator lub jego przedstawiciel uzna, że zgłoszenie jest niezgodne z zasadami i regulaminem konkursu. Prace konkursowe muszą być fotografiami (zdjęcia – muszą zostać wykonane przez przechwycenie obrazu za pomocą wrażliwości na światło). Wysyłając zgłoszenie na konkurs potwierdza tym, że są to jego własne prace i organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich. Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z wymogami i regulaminami FIAP, FRP i IAAP.

 

Tematyka nadsyłanych prac może być dowolna (kolorowe/ monochromatyczne). Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 1920 pikseli w poziomie i 1080 pikseli w pionie. Plik musi być zapisany w formacie JPEG, w kolorach RGB (nie CMYK), o rozdzielczości 300 dpi, z kompresją między 8 a 10. Każdy uczestnik może zgłosić Tylko Jedno zdjęcie. Udział w konkursie jest płatny i wynosi: uczestnicy ze świata 10€ lub 12$, uczestnicy z Polski: 30 PLN.

 

Nagrody:

Złoty, srebrny i brązowy medal FIAP,

Wyróżnienia honorowe FIAP,

Nagroda „Best Autor” FIAP,

Złoty, srebrny i brązowy medal Stowarzyszenia Fotoklubu RP

Złoty, Srebrny i brązowy medal oraz wstazki honorowe International Associacion of Art Photographers IAAP

Nagrody pieniężne i inne ufundowane przez organizatora

Nagrody Specjalne od Sponsorów

 

Weź udział w konkursie

Regulamin konkursu 

 

Źródło: tylkojednozdjecie.pl

 


 
 

Dostępne terminy

  • 18 09 2017 00:00