Polska – konteksty
◄ Powróć

Polska – konteksty

ogólnopolski 
 
 09 02 2018 00:00

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego „Polska – konteksty”. Temat konkursu ,,Polska-konteksty” należy przedstawić poprzez fotografie o charakterze dokumentalnym lub reportażowym. Nadsyłane prace mogą przedstawiać osoby, miejsca lub zdarzenia; powinny dotyczyć polskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej i mieć walor informacyjno-poznawczy. Interesuje nas obraz współczesnej Polski, który wyłoni się z nadesłanych prac. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonane fotografii na terenie Polski. Zgłaszane do konkursu zdjęcia muszą być wykonane przez zgłaszającego między 1 stycznia 2016 r. a 31 grudnia 2017 r. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie odbitki na papierze fotograficznym o długości krótszego boku wynoszącej min. 20 cm. 

Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy prace. Jako pracę rozumie się zarówno zdęcia pojedyncze, jak i zestawy. Zestaw może zawierać do 6 zdjęć. 

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza  oraz przesłanie odbitek (wydruków) na papierze fotograficznym. Do formularza należy dołączyć wersję cyfrową zdjęć (format JPG, dłuższy bok max 2600 pikseli, rozdzielczość 300 dpi). W formularzu można podać również opis zawierający informację o wydarzeniu, osobie lub osobach, miejscu lub miejscach itp. przedstawionych na danym zdjęciu pojedynczym lub zestawie. Odbitki należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Okólna 47a

62-510 Konin

 

Formularz zgłoszenia aktywny będzie do dnia 9 lutego 2018 r. do godz. 23.59 Odbitki papierowe należy wysłać najpóźniej 10 lutego 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Za zgłoszenie zdjęć do Konkursu organizatorzy pobierają wpisowe w kwocie 30 zł. Nagrody otrzymają autorzy zdjęć obecni na rozstrzygnięciu konkursu, nieobecni otrzymają tylko nagrody honorowe. 

 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia

 

Źródło: ckis.konin.pl

 


 
 

Dostępne terminy

  • 09 02 2018 00:00

POLECANE KONKURSY

 

 

 

 

Machinery HDR Effects 3 – potęga obrazu HDR

Machinery HDR Effects 3 to jeden z najpopularniejszych programów do tworzenia zdjęć o rozszerzonej rozpiętości tonalnej HDR (High Dynamic Range). Pierwszy program polskiej firmy Machinery HDR Software powstał w 2009 roku i od początku oferował użytkownikom bardzo intuicyjny pulpit roboczy oraz niesamowite efekty osiągane nawet z pojedynczego kadru. 

 

Więcej…